New knives soon / Nowe noże już niedługo!

We are working on new series on slip joints (Classic 01). Will be a lots of knives to choose. Stay tuned.
Obecnie trwają zaawansowane prace od nową partią noży. Będzie sporo wariacji do wyboru. Bądźcie czujni!